Besplatna dostava za narudžbe iznad 55 €

POČETNA » Zamjene i povrat

Zamjena, povrat robe i reklamacije

Preuzmite obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Povrat robe

Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slijedećim slučajevima:

U slučaju kada kupljeni proizvod ima nedostatak, a Kupac je o tome na vrijeme izvijestio Prodavatelja, Kupac može tražiti zamjenu kupljenog proizvoda. Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti i proizvodi koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće zamijeniti

Postupak reklamacije

Prodavatelj će odobriti povrat proizvoda kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno putem e-pošte. U tom slučaju molimo vas da nam pošaljete informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na [email protected] . Na zaprimljeni prigovor Prodavatelj će potrošaču odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana. Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. U slučaju nemogućnosti isporuke drugog proizvoda, prodavatelj će nadoknaditi kupcu vrijednost proizvoda koju nije više u mogućnosti isporučiti.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi eBurza Grupa d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

Jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju ugovora pismeno (putem elektroničke pošte) koristeći standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. Ugovor se smatra otkazanim kada prodavatelj primi pismenu obavijest o čemu će bez odgađanja obavijestiti Kupca elektroničkom poštom. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno čl.74 Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od 14 dana, a rok počinje teći od dana kada proizvod bude vraćen prodavatelju. Kupac koji iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora dužan je sam snositi izravne troškove povrata proizvoda. Sukladno čl.77 st.5 Zakona o zaštiti potrošača kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Prodavatelj utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu: [email protected]. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako Kupac jednostrano raskine ovaj Ugovor, eBurza Grupa d.o.o. izvršit će povrat novca zaprimljen od Kupca, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena odluka Kupca o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi Kupac osim ako je razlog povrata odgovornost Prodavatelja. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. Povrat novca može se izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što je Kupac dostavio dokaz da je roba poslana nazad. Robu je Kupac dužan vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je Kupac uputio odluku o jednostranom raskidu. Robu vratite poštom ili osobno na dokaziv način na naše centralno skladište na adresi eBurza Grupa d.o.o., Slavonska avenija 65, 10360 Sesvete, dućan Svijet Beba. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu povrata na vrijeme, ako prije isteka naprijed navedenog roka, pošalje/dostavi na dokaziv način (preporučeno sa pošiljkom ili osobno) robu nama u našem skladištu. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Napominjemo da paketi koji budu poslani na centralno skladište za čije preuzimanje bude potrebno platiti otkupninu neće biti preuzeti.

Pregled i rukovanje s robom u vezi prava na jednostrani raskid ugovora

Sukladno zakonu, potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. (čl. 84. st.6. Zakona o zaštiti potrošača NN 19/22). Savjetujemo da prilikom utvrđivanja prirode, obilježja i funkcionalnosti pažljivo postupate s proizvodima kako biste izbjegli umanjenje vrijednosti. Spomenuto umanjenje vrijednosti može nastupiti uslijed potrebe popravka koji bi bili potrebni za vraćanje proizvoda u izvorno stanje, troškova čišćenja ili zamjene dijelova na vraćenom proizvodu te ostalih troškova povezanih s vraćanjem proizvoda u pogodno stanje za ponovnu prodaju, uključujući opravdani gubitak prihoda za eBurza Grupa d.o.o. prilikom raspolaganja vraćenim proizvodima kao korištenim.

Radi lakšeg razumijevanja koje bi radnje s proizvodom uzrokovale umanjenje vrijednosti proizvoda, savjetujemo da postupanje s proizvodom usporedite s radnjama koje smijete napraviti prilikom kupnje u klasičnoj, fizičkoj trgovini. Kako biste izbjegli umanjenja vrijednosti proizvoda te što jednostavnije iskoristili vaše pravo na jednostrani raskid ugovora savjetujemo da:

O opsegu odgovornosti potrošača za umanjenu vrijednost robe odlučivat ćemo u svakom pojedinom slučaju, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti. Procjena stupnja eventualnog umanjenja vrijednosti proizvoda nije moguća prije zaprimanja proizvoda na skladište i pregleda.

Po zaprimanju proizvoda na naše skladište, proizvod će biti pregledan kako bi se utvrdilo stanje vraćenog proizvoda. U slučaju da je proizvod vraćen bez umanjenja vrijednosti proizvoda, u daljnjem rješavanju zahtjeva za povrat robe bez odgađanja ćemo izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava ili poslati odabrani zamjenski proizvod.

U slučaju da se odlučite za povrat sredstava prilikom korištenja prava na raskid ugovora unutar 14 dana, novčana sredstva koja ste uplatili za vraćeni proizvod ćemo vratiti na način na koji je izvršeno plaćanje i to isključivo nakon primitka vraćene robe. U slučaju plaćanja gotovinom pri preuzimanju, povrat sredstava vršimo na IBAN.

Zakon obvezuje trgovca da bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vrati potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora.

Kod odustajanja od ugovora gdje je korišten bonus, kod za popust ili promotivni kod, njihova vrijednost se smatra popustom te se korisniku ne vraća. Vraća se samo uplaćeni iznos.

Pregled proizvoda na Svijet Beba skladištu i obrada zahtjeva za raskidom ugovora rješavaju se redoslijedom kako su zaprimljeni, bez odgađanja. U redovnom tijeku procesa svi zaprimljeni proizvodi i pripadni zahtjevi za raskid ugovora uobičajeno se rješavaju (povratom sredstava/zamjenom proizvoda) unutar 10 radna dana od zaprimanja proizvoda na centralno skladište, a svi kupci se redovito obavještavaju o promjenama u obradi zahtjeva, putem maila.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ove Predugovorne obavijesti sastavni su dio ugovora.

Visa DinersClub Maestro MasterCard